Levensbeschrijving

van H P Blavatsky

 

Helena Petrovna Blavatsky

1831 -1891

 

Terug naar

Blavatsky Blogger Homepage

 

Terug naar Het Meest Basis

Theosophie Website in Heelal

 

Gezinsleven (1831-1840)

 

HPB werd geboren 12 augustus 1831 te Ekaterinoslav in Rusland, tegenwoordig Dnepropetrovsk in de Oekraïne, in het huis van haar grootouders, de prins en prinses De Fadeyev, waar haar ouders inwoonden. In 1832 verhuisden haar ouders naar Romankov, een garnizoenstadje in de buurt. Meerdere verhuizingen zouden volgen, omdat haar vader als officier bij de artillerie regelmatig werd overgeplaatst.

 

Haar eigen naam was Helena Petrovna von Hahn.

Haar vader heette graaf Peter Hahn von Rottenstern Hahn (1798-1873). Haar moeder was prinses Helena Andreyevna von Hahn (eigen naam: de Fadeyev; 1814-1842)

 

Zij was de oudste in een gezin van drie kinderen. Haar broertje Sasja strief op twee jarige leeftijd. Haar zus heette Vera Petrovna (1835-1896, gehuwd met meneer De Zhelikovsky) Haar broer heette Leonid (1840-1885)

 

Bij grootouders te Saratov en Tiflis (1840-1849)

Het huwelijk tussen haar ouders was niet best, haar moeder had een zwakke gezondheid, en kon niet wennen aan de vele overplaatsingen. Daarom ging haar moeder in 1840 bij de grootouders De Fadeyev wonen in Saratov, Rusland aan de Wolga. Daar sloot Helena een levenslange vriendschap met de jongste zus van haar moeder, Nadja, die slechts 3 jaar ouder was. Nadja zou later ook toetreden tot de Theosofische Vereniging.

 

Toen Helena 10 jaar oud was overleed haar moeder (6 juli 1842). Daarop hebben haar grootouders de opvoeding voortgezet. Te Saratov openbaarden zich Helena's paranormale gaven. Er was een grote bibliotheek aanwezig die had toebehoord aan haar overgrootvader van grootmoeders kant, vorst Paul. Deze bevatte honderden boeken over alchemie, magie en andere occulte wetenschappen. HPB heeft eens aan een jeugdvriend geschreven dat ze deze reeds voor haar 15e had gelezen. Ze noemde o.a. Paracelsus, Agrippa en Kunrath.

 

Haar grootouders verhuisden ze in 1847 naar Tiflis in het tegenwoordige Georgië. Daar ontmoette ze haar echtgenoot, waarmee ze min of meer tegen haar wil is getrouwd. (7 juli 1849, 17 jaar oud met een man van 40)

 

Huwelijk en vlucht;

 

eerste keer naar Tibet (1849-1858)

 

Haar echtgenoot heette Nikifor Vassilyevich Blavatsky (1809-gestorven na 1877 mogelijk rond 1880). Haar verloving en het daaropvolgende huwelijk verliepen niet zo leuk. Tijdens de verloving sloeg Helena op de vlucht, maar werd achterhaald, na het huwelijk ondernam zij diverse vluchtpogingen, waarvan er uiteindelijk een slaagde. Ze verliet Rusland. Pas in 1858 zou ze het weer aandurven om er terug te keren, uit angst dat Nikifor zijn huwelijkse rechten zou opeisen.

Haar tante Nadja de Fadeyev heeft in 1858 voor haar bemiddeld, en Nikifor heeft toen in een brief verklaard geen aanspraak meer op huwelijkse rechten te zullen maken.

 

Haar reis voerde haar door Turkije, Griekenland, Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Japan, India, Tibet, Birma Egypte, Palestina en Italië. Wij moeten bedenken dat in de Victoriaans tijd veel (adellijke en rijke) vrouwen aan het reizen waren. Een gehuwde status was hierbij erg nuttig. Dit verklaart waarom zij zo hardnekkig aan de naam Blavatsky heeft vastgehouden.

 

In London, op 12 augustus 1851 (haar 20e verjaardag) ontmoette zij meester Morya, een lange man (2,03 m) uit India, die eerder in haar dromen was verschenen. Morya nodigde haar uit om naar Tibet te komen om een bepaald werk te kunnen doen. Pas in 1856 zou ze Tibet bereiken voor haar occulte training.

 

Terug in Rusland (1858-1864)

 

Vanaf 1858 tot 1864 had ze een soort retraite in Rusland, vooral de Kaukasus. Noch over haar jaren in Tibet, noch over die in de Kaukasus is veel bekend. Wel blijkt uit vele getuigenissen van haar familie, vooral van haar zus Vera, dat zij in 1858 grote paranormale vermogens had, die zij echter pas in 1864 volledig beheerste. Er zijn zelfs berichten dat ze in deze periode een jaar bij haar echtgenoot, Nikifor Blavatsky, zou hebben gewoond.

 

Tweede keer naar Tibet (1864-1871)

 

Hierop ging ze weer op reis. Op 3 november 1867 was ze aanwezig bij de slag van Mentana tussen de strijdkrachten van Garibaldi en de Pauselijke troepen. In 1868 was HPB weer in Tibet, waar ze voor het eerst meester Koot Humi ontmoette. KH leerde haar o.a. het excellente Engels aan, waarin ze later haar boeken en artikelen zou schrijven. (Hoewel ze als adelijke dame in haar jeugd van gouvernantes en privé-leraren natuurlijk veel had opgestoken)

 

Begin van Haar Missie (1871-1874)

 

In 1871 dook HPB weer op in Griekenland, Cyprus en Syrië, waar ze verschillende meesters heeft ontmoet, o.a. meester Hilarion. Op 6 juli 1871 ontplofte het met vuurwerk en buskruit geladen schip waarmee ze onderweg was naar Caïro. Van de 400 opvarenden was zij één van de 16 overlevenden. Te Caïro heeft ze een mislukte poging gedaan om een spirituele vereniging op te richten. In 1872 woonde ze bij familie in Odessa, in 1873 bij een neef in Parijs. Daar kreeg ze van haar meester opdracht om naar New York te gaan. In oktober 1874 ontmoette zij Kolonel Henry S. Olcott op de boerderij te Chittenden, Vermont, van de spiritistische broers William en Horatio Eddy.

Oprichting Theosofische Vereniging (1875-1878)

Eind 1874 begon ze haar eerste artikelen te schrijven. In 1875 richte zij samen met Olcott, William Q. Judge en anderen de Theosophical Society op. In 1875 is ze zeer kortstondig in het huwelijk getreden met Michael Betanelly uit Philadephia. Dit huwelijk was eigenlijk onwettig omdat ten onrechte was aangenomen dat Nikifor Blavatsky, waarmee HPB nog altijd wettig getrouwd was, dood zou zijn. Hoe dan ook, na enige jaren, op 25 mei 1878, werd het werd ontbonden op initiatief van Betanelly.

 

In 1877 publiceerde HPB 'Isis Ontsluierd'. 8 juli 1878 werd zij Amerikaans staatsburger. Omdat Rusland en Engeland vijanden waren (Krim-oorlog 1854), maakte dat het reizen in het Brittish Empire veel gemakkelijker. December 1878 vertrok ze met Olcott naar het Indiase Bombay.

 

Periode in India (1878-1884)

 

In 1879 begon ze het tijdschrift 'The Theosophist', dat nog steeds bestaat. Ook sloten zich Damodar K. Mavalankar en A.P. Sinnet zich bij hen aan. Van Damodar zijn vele paranormale verschijnselen bekend. Sinnet zou van 17 oktober 1880 tm 8 juli 1886 corresponderen met de meesters Koot Humi en Morya. De brieven ( 145 stuks) zouden later, in 1923 gepubliceerd worden door A. Trevor Barker onder de titel: 'Brieven van de Meesters van Wijsheid aan A.P. Sinnet'.

 

Tussen 1879 en 1883 reisden zij en Olcott door India en Ceylon, waar ze overal lezingen gaven en loges oprichtten. In 1880 werd het hoofdkwartier van de TS in Bombay gevestigd. In 1882 was HPB voor de derde maal in Tibet, i.v.m. een ziekte die door de meesters genezen werd. Op 17 december 1882 werd het hoofdkwartier naar Adyar overgebracht, nabij Madras, waar het tot op heden nog gevestigd is.

 

Europa, Geheime Leer (1884-1891)

 

In 1884 reist ze heen en weer naar Europa. In 1885 vertrekt ze definitief naar West-Europa. Hier trekt ze veel op met Gravin Wachtmeister. Ze schrijft de Geheime Leer, een jarenlang project dat in 1888 voltooid is met de publicatie van de eerste twee delen. Het schijnt dat ze bij haar dood in 1891 veel kopij had gereedgemaakt voor nog twee delen, maar dat is nooit boven tafel gekomen. Wel werd na haar door een deel 3 gepubliceerd, waarin veel tot dan toe ongepubliceerd materiaal bijeen is gebracht. In 1888 begon ze met de esoterische school. In 1889 publiceerde ze de 'Sleutel tot Theosofie' en de 'Stem der Stilte'.

 

8 mei 1891 overleed ze. Haar sterfdatum wordt jaarlijks door alle theosofen herdacht op Witte Lotusdag.

 

Terug naar

Blavatsky Blogger Homepage

 

Terug naar Het Meest Basis

Theosophie Website in Heelal

 

 

Nederlandse en Nederlandstalige Theosofische Siten

Dutch and Dutch Language Theosophical Websites